Јавне набавке

Измена плана јавних набавки за 2024. годину, 11. 07. 2024.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2024/07/3.Izmenjena-verzija-4-plana-javnih-nabavki-br.34-9-24-11.07.2024.pdf

Измена плана јавних набавки за 2024. годину, 03. 04. 2024.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2024/04/2.Izmenjena-verzija-plana-javnih-nabavki-br.34-7-24-03.04.2024.pdf

Измена плана јавних набавки за 2024. годину, 12. 03. 2024.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2024/04/1.Izmenjena-verzija-plana-javnih-nabavki-br.34-5-2024-12.03.2024.pdf

План јавних набавки за 2024. годину, 07. 03. 2024.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2024/03/1.Plan-javnih-nabavki-br.34-3-2024-07.03.2024.pdf

Измена плана јавних набавки за 2023. годину, 27.10.2023

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2024/03/2.Izmenjen-plana-JN-br.34-13-23-27.10.2023.pdf

Измена плана јавних набавки за 2023. годину, 17. 05. 2023.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2023/05/1.Izmenjen-plan-JN-za-2023-br.34-7-23-17.05.2023.pdf

План јавних набавки за 2023. годину, 10.02.2023. 

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2023/02/10.Plan-JN-za-2023-br.34-3-23-10.02.2023.pdf

Измена плана јавних набавки за 2022. годину, 12. 10. 2022.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2022/10/3.Izmenjen-plana-4-JN-br.33-15-12.10.2022.pdf

Измена плана јавних набавки за 2022. годину, 08. 06. 2022.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2022/06/2.-Izmenjena-verzija-plana-ЈN-br.33-11-08.06.2022.pdf

Измена плана јавних набавки за 2022. годину, 23. 05. 2022.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2022/05/1.Izmenjena-verzija-plana-javnih-nabavki-бр.33-9-23.05.2022.pdf

План јавних набавки за 2022. годину, 07.02.2022. 

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2022/02/1.Plan-javnih-nabavki-br.33-3-07.02.2022.pdf

План јавних набавки за 2021 годину, 10. 05. 2021.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2021/05/1.Plan-JN-br.33-5-10.05.2021.pdf

Правилник о уређењу набавки, бр. 4/6, 17.09.2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/0.Pravilnik-o-uredjenju-nabavki-br.4-6-17.09.2020.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета), број 47/3/2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/5.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-47.3-19.20-23.09.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/4.Odluka-o-dodeli-ugovora-br.-47.3-14.20-17.09.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/3.Obavestenje-br.47.3-7.20-09.09.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-47.3-6.2020-08.09.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/1.-Poziv-za-podnosenje-ponude-br.47.3-5.20-08.09.2020.pdf

Јавна набавка  услуга –  израда  и поставка интерактивне уметничке инсталације за сталну изложбу, број 48/4/2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/07/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-48.4-13.20-27.07.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/07/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.48.4-10.20-16.07.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/07/2.-Konkursna-dokumentacija-br.48.4-6.20-07.07.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/07/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-48.4-5.20-07.07.2020.pdf

Јавна набавка услугa одржавања хигијене у објектима музеја, број 48/3/2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/07/6.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-48.3-21.20-15.07.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/5.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.48.3-15.20-26.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/4.-Pojašnjenje-kon.dokumentacije-br.48.3.-10.20-25.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/3.-Pojašnjenje-kon.dokumentacije-br.48.3.-8.20-22.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/2.-Konursna-dokumentacija-JN-br.48.3-6.20-17.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.48.3-5.20-17.06.2020.pdf

Измена 2 плана ЈН; 11.05.2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/7.Izmena-2-plana-JN-br.46-6.20-19.06.2020.pdf

Јавна набавка радова – грађевинско-занатски радови на Конаку кнеза Милоша у Топчидеру, бр.49/1/2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-49.1-16.20-18.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.49.1-13.20-15.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/2.-Konkursna-dokumentacija-br.49.1-7.20-03.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-49.1-6.20-03.06.2020.pdf

Јавна набавка добара – набавка теретног возила, број 47/2/2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-47.2-12.20-09.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/3.Odluka-o-dodeli-ugovora-br.-47.2-10.20-05.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/2.-Konkursna-dokumentacija-br.47.2-6.20-26.05.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-47.2-5.20-26.05.2020.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења број 48/2/2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/5.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-48.2-17.20-02.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/4.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.48.2-13.20-25.05.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/3.-Pojašnjenje-konkursne-dok.-br.48.2-8.20-21.05.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/2.-Konкursna-dokumentacija-br.-48.2-6.20-15.05.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.48.2-5.20-15.05.2020.pdf

Jавна набавка услуга осигурања број 48/1/2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-br.48.1-14.20-02.06.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.48.1-11.20-25.05.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-48.1-6.20-14.05.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/1.Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.48.1-5.20-14.05.2020.pdf

Измена 1 плана ЈН; 11.05.2020

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/5.Izmena-1-plana-JN-br.46-4.20-11.05.2020.pdf

План јавних набавки за 2020. год., 04.03.2020.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/3.Plan-JN-za-2020-br.46-2-04.03.2020.pdf 

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења број 38/7/2019

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/01/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.7-12.19-03.01.2020.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.7-10.19-30.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/2.-Konkursna-dokumentacija-br.38.7-6.19-18.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-38.7-5.19-18.12.2019.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења број 38/6/2019

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/5.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.6-17.19-30.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/4.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.6-15.19-23.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/3.-Pojašnjenje-KD-br.38.6-8.19.-16.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/2.-Konursna-dokumentacija-br.-38.6-6.19-11.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.38.6-5.19-11.12.2019.pdf

Јавна набавка радова – сценографска адаптација галеријског простора, број 39/2/2019

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-39.2-16.19-16.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.39.2-15.19-10.12.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/2.-Konkursna-dokumentacija-br.39.2-6.19-28.11.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-39.2-5.19-28.11.2019.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета) број 37/2/2019

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/7.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-37.2-59.19-02.12.20199.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/6.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.37.2-37.19-22.11.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/5.Obavestenje-o-produzenju-roka-br.37.2-12.19-12.11.20199.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/4.-Konkursna-dokumentacija-br.-37.2-11.2019-12.11.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/3.-Obaveštenje-o-pokretanju-postupka-PP-br.37.2-10.19-12.11.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-37.3-9.2019-08.11.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/1.-Obaveštenje-o-pokretanju-postupka-PP-br.37.3-7.19-08.11.2019.pdf

Јавна набавка добара – набавка теретног возила број 37/3/2019

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-37.3-12.19-28.11.20199.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.37.3-10.19.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/2.-Konkursna-dokumentacija-br.37.3-6.19-06.11.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-37.3-5.19-06.11.2019.pdf

Јавна набавка добара  – набавка опреме и имплементација Јединственог информационог система у музејима на територији Републике Србије, број 37/1/2019

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/09/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-37.1-13.19-10.09.20199.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/09/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.37.1-11.19-02.09.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/08/2.Konkursna-dokumetacija-br.37.1-7.19-01.08.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/08/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-bр.37.1-6.19-01.08.2019.pdf

Јавна набавка услуга дигиталне штампе број 38/3/2019.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/9.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.3-28.19-23.07.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/8.Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.3-26.19-16.07.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/7.Pojašnjenje-KD-br.38.3-15.19-05.07.2019pdf.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/6.Pojasnjenje-KD-br.38.3-13.19-05.07.2019pdf.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/5.-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/4.Izmene-KD-br.38.3-10.19-02.07.2019pdf.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/07/3.Pojasnjenje-KD-br.38.3-9.19-02.07.2019pdf.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/06/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-38.3-6.19-28.06.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-38.3-5.19-28.06.2019.pdf

 

Јавна набавка радова – конзерваторско-рестаураторски и грађевинско-занатски радови у Конаку кнеза Милоша у Топчидеру, бр.39/1/2019.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/06/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-39.1-14.19-18.06.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/06/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.39.1-12.19-13.06.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/2.-Konkursna-dokumentacija-br.39.1-7.19-29.05.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-39.1-6.19-29.05.2019.pdf

Jавна набавка услуга осигурања број 38/2/2019.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/06/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.2-14.19-04.06.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/3.Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.2-11.19.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-38.2-6.19-15.05.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/1.Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.38.2-5.19-15.05.2019.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења број 38/1/2019.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.1-12.19-21.05.20199.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.1-10.19.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/2.-Konursna-dokumentacija-br.-38.1-6.19-25.04.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.38.1-5.19-25.04.2018.pdf

План јавних набавки за 2019. годину, 29. 03. 2019. године

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Plan-JN-za-2019-br.36-3-29.03.2019-god..pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, број 38/10/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/6.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.10-15.18-04.01.2019.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/5.-Odluka-o-dodeli-ugovra-br.38.10-13.18-28.12.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/4.-Dopuna-i-izmena-konkursne-dokumentacije-br.38.10-9.18-21.12.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/3.-Pojašnjenje-konkursne-dokumentacije-br.3.10-8.18-21.12.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/2.-Konursna-dokumentacija-br.-38.10-6.18-17.12.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.38.10-5.18-17.12.2018.pdf

Jавна набавка услуга – графички 2D интерактивни дизајн и штампа за изложбу ”Крај великог рата”, број 38/9/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-br.38.9-12.18-02.11.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.-38.9-10.18-29.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/2.-Konkursna-dokumentacija-br.38.9-6.18-17.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-38.9-5.18-17.10.2018.pdf

Jавнa набавкa услуга мале вредности- штампа великих формата за изложбу ”Крај великог рата”, број 38/8/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/3.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-br.38.8-13.18-02.11.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/2.-Оdlika-o-dodeli-narudzbenice-br.38.8.-10.18-25.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/1..-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-38.8-5.18-16.10.2018.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета) број 37/4/2018, 10.10.2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-37.4-34.18-31.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/3.-Odluka-o-dodeli-ugovra-br.37.4-23.18-20.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-37.4-9.2018-11.10.18.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.37.4-7.2018-11.10.18.pdf

Јавна набавка услуга – креирања дигиталних интерактивних експоната и инсталација за изложбу ”Крај великог рата”, број 38/7/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-br.38.6-12.18-26.12.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/3.-Odluka-o-dodeli-ugovra-br.38.7-10.18-19.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/2.-Konkursna-dokumentacija-br.38.7-6.18-10.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-38.7-5.18-10.10.2018.pdf

Јавна набавка услуга – израда сценографије и уметничке инсталације за изложбу ”Крај великог рата”, број 38/6/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.6-12.18-22.10.2018-.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.6-10.18-19.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/2.-Konkursna-dokumentacija-br.38.6-6.18-10.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-38.6-5.18-10.10.2018.pdf

Измена 3 плана јавних набавки 3, 15. 10. 2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/12.-Promenjen-plan-br.35-12-15.10.2018.pdf

 

Измена 2 плана јавних набавки , 09. 10. 2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/10.-Promenjen-plan-JN-br.35-10-09.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/9.-Promenjen-plan-JN-br.35-9-greska-09.10.2018.pdf

Јавна набавка радова -грађевинско занатски и конзерваторско-рестаураторски радови културног добра –”Конак кнеза Милоша” у Топчидеру, бр.39/1/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-39.1-12.18-17.10.2018-.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.39.1-10.18-08.10.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/2.-Konkursna-dokumentacija-br.39.1-6.18-26.09.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-39.1-5.18-26.09.2018.pdf

Jавна набавка услуга креирање дигиталних интерактивних експоната и инсталација за изложбу ”Крај великог рата”, број 38/5/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.5-12.18-05.09.2018-.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.5-10.18-31.08.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/2.-Konkursna-dokumentacija-br.38.5-6.18-15.08.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-38.5-5.18-15.08.2018.pdf

Jавна набавка услуга израда сценографије и уметничке инсталације за изложбу ”Крај великог рата”, број 38/4/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.4-12.18-05.09.2018-.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/3.Оdluka-o-dodeli-ugovora-br.38.4-10.18-27.08.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/2.-Konkursna-dokumentacija-br.38.4-6.18-10.08.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-38.4-5.18-10.08.2018.pdf

Измена 1 плана јавних набавки, 01. 08. 2018. 

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/6.-Promenjen-plana-JN-za-2018-br.-35-6-01.08.2018.pdf

Јавна набавка добара- опрема за видео надзор, противпожарни и противпровални систем, број 37/3/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/6.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-37.3-14.18-15.08.2018-.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/5.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.37.3-12.18-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/4.Dopuna-i-izmena-KD-br.37.3-8.18-26.07.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/3.-Pojašnjenje-KD-br.37.3-7.18.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/2.-Konkursna-dokumentacija-br.37.3-6.18-24.07.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-37.3-5.18-24.07.2018.pdf

Jавна набавка опреме и имплементација јединственог информационог система у музејима на територији Републике Србије, број 37/2/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-37.2-13.18-11.07.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.37.2-10.18.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/2.Konkursna-dokumentacija-br.37.2-6.18-01.06.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-bр.37.2-5.18-01.06.2018.pdf

Jавна набавка услуга осигурања број, 38/2/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/5.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.2-15.18-01.06.20188.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/4.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.2-12.18.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/3.-Dopuna-i-izmena-KD-br.38.2-7.18-16.05.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/2.-Konkursna-dokumentacija-osiguranje-br.-38.2-6.18-15.05.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/1.Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.38.2-5.18-15.05.2018.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета), број 37/1/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-37.1-45.18-01.06.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/09/3.Оdluka-o-dodeli-ugovora-br.37.1.-28.18-18.05.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-37.1-9.2018-08.05.18.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.37.1-7.2018-08.05.18.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, број 38/1/2018.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-38.1-12.18-14.05.201888.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.38.1-10.18-08.05.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/2.-Konursna-dokumentacija-br.-38.1-6.18-24.04.2018.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.38.1-5.18-24.04.2018.pdf

План јавних набавки за 2018. годину, 10. 04. 2018. 

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/2.Plan-JN-za-2018.-b.35-2-10.04.2018.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, број 31/6/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.6-12.17-29.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Оdluka-o-dodeli-ugovora-br.31.6-10.17-27.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/2.-Konursna-dokumentacija-бр.-31.6-6.17-16.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-бр.31.6-5.17-16.12.2017.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, број 31/5/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.-Obavestenje-o-zakljuc.-ugovoru-31.5.-12.17-29.12.17.pdf

 https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.31.5-10.17.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/2.-Konkursna-dokumentacija-obezbedjenje-br.31.5-6-15.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.5-5.17-15.12.2017.pdf

Измена 3 плана јавних набавки, 13. 12. 2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/13.-Izmena-plana-JN-br.26-13-13.12.2017.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета), број 28/3/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-28.3-18.17-21.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.28.3-15.17-11.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-28.3-9.2017-01.12.17.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.28.3-7.2017-01.12.17.pdf

Јавна набавка услуга дигиталне штампе, број 31/4/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/04.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.4-13.17-11.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/03.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.31.4-11.17-05.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/02.-Konkursna-dokumentacija-31.4-6-24.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-31.4-5-24.11.2017.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета), број 28/2/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-28.2-26.17-13.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.28.-19.17.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-28.2-9.2017-21.11.17.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.28.2-7.2017-21.11.17.pdf

Јавна набавка добара  – јединствени информациони систем у музејима на територији Републике Србије, број 30/4/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/8.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.4-16.17-28.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/7.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.30.4-14.17.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/6.-Dopuna-i-izmena-kon.-dokumentacije-br.30.4-10.17-06.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/5.-Pojasnjenje-kon.dokumentacije-br.30.4-9.17-06.12.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/4.-Dopuna-i-izmena-kon.-dokumentacije-br.30.4.-8.17-23.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/3.-Pojašnjenje-kon.dok_.-br.30.4-7.17-22.17.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/02.Konkursna-dokumentacija-br.-30.4-6.17-14.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.4-5.17-14.11.2017.pdf

Јавна набавка добара – платформа и гусеничар за степениште за несметано кретање особа са инвалидитетом, број 30/3/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/04.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.3-12.17-23.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/03.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.30.3-10.17.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/02.-Konkursna-dokumentacija-br.30.3-6.17-10.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.3-5.17-10.11.2017.pdf

Измена 2 плана јавних набавки, 03. 11. 2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/9.-Izmena-plana-JN-br.-26-9-03.11.2017.pdf

Јавна набавка добара – мултимедијалних пројектора, број  30/2/2017, 09.10.2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/04-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.2-12.17-08.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/03.-Оdluka-o-dodeli-ugovora-br.30.2-10.17-03.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/02.-Konkursna-dokumentacija-br.30.2-6.17-19.10.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.2-5.17-19.10.2017.pdf

Јавна набавка услуга – поставка изложбе у галерији ИМС-а, број 31/3/2017, 12.10.2017.

  https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.3-12.17-01.11.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.31.3-10.17.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/2.-Konkursna-dokumentacija-31.3-6.17-12.10.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.3-5.17-12.10.2017.pdf

Измена 1 плана јавних набавки, 29. 09. 2017

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/6.Izmena-plana-JN-br.26-6-29.09.2017.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета), број 28/1/2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-28.1-30.17-04.09.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.28.1-21.2017-22.08.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/08/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-28.1-9.2017-09.08.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/08/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.28.1-7.2017-09.08.2017-.pdf

Јавна набавка радова на изградњи топловода и топлотне подстанице, број 27-1-2017, 06.07.2017 год.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/10.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-27.1-24.17-20.09.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.27.1-22.1715.09.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/8.-Izmene-konkursne-dokumentacije-br.27.1-15.17-28.07.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/7..-Odgovor-na-primedbe-na-KD-br.27.1-14-28.07.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/6.Izmene-konkursne-dokumentacije-br.27.1-12.17-27.07.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/5.-Odgovor-na-primedbe-na-KD-br.27.1-11.17-27.07.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/4.-Izmene-konkursne-dokumentacije-br.27.1-9.17-24.07.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/3.-Odgovor-na-primedbe-na-KD-br.-27.1-8.17-11.07.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-27.1-6.17-06.07.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-27.1-5.17-06.07.2017.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, бр. 31-2-2017, 24.05.2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/5.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.2-13.17-02.06.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/4.-Odluka-o-dodeli-ugovora-31.2-11.17-02.06.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/3.-Pojasnjenje-KD-31.2-7.17-29.05.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/2.-Konursna-dokumentacija-za-JN-obezbedjenja-31.2-6.17-24.05.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.2-5.17-24.05.2017.pdf

Јавна набавка добара – рачунарска опрема, бр. 30-1-2017, 19.05.2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/5.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.1-13.17-20.06.2017-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/4.-Odluka-o-dodeli-ugovora-30.1-11.17-08.06.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/3.-Pojasnjenje-KD30.1-7.17-24.05.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/2.-Konkursna-dokumentacija-30.1-6.17-19.05.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.1-5.17-19.05.2017.pdf

Јавна набавка услуга осигурања, бр. 31-1-2017, 19.05.2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.1-14.17-05.06.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/3.-Оdluka-o-dodeli-ugovora-31.1-12.17-30.05.2017.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/2.-Konkursna-dokumentacija-osiguranje31.1-6-19.05..pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.1-5.17-19.05.2017.pdf

План јавних набавки за 2017. год., 31.03.2017.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/1.-Plan-JN-za-2017-broj-26-1.pdf

Jaвна набавка услуга обезбеђења, бр. 35-4-2016, 15.12.2016.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/01/4.-Obavestenje-o-zakljuc.-ugovoru-35.4.-12-30.12.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-35.4-1026.12..pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/2.-Konkursna-dokumentacija-obezbedjenje-35.4-6-15.12.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-35.4-515.12.pdf

Jaвна набавка услуга дигиталне штампе, бр. 35-3-2016, 08.12.2016.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-23.12.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-19.12.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/2.-Konkursna-dokumentacija-08.12.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-08.12.2016.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења, бр. 35-2-2016, 21.11.2016.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-23.12.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-13.12.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/2.-Konkursna-dokumentacija-29.11.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-29.11.2016.pdf

Јавна набавка услуге осигурања, бр. 35-1-2016, 15.04.2016.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/12.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-27.5.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/11.-Odluka-o-dodeli-ugovora-13.05.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/10.-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-22.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/9.-Dopuna-i-izmena-KD-22.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/8-.Dodatno-pitanje-22.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/7.-Dodatno-pitanje-22.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/6.-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-19.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/5.-Dopuna-i-izmena-KD-19.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/4.-Dodatno-pitanje-19.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/3.-Dodatno-pitanje-19.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/2.-Konkursna-dokumentacija-15.04.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-15.04.2016.pdf

План јавних набавки за 2016. годину, 31. 03. 2016. 

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Plan-JN-za-2016-god.-31.03.-2016.pdf

Правилник о набавкама, 31.12.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/Правилник-о-набавкама-31.12.2015.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења, бр. 38-3-2015, 21.12.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Oбавештење-о-закљученом-уговору-15.01.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-30.12.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-21.12.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-21.12.2015.pdf

Jавна набавка услуга обезбеђења, бр. 38-2-2015, 30.11.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закњученом-уговору-15.01.2016.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-30.12.2015-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурна-документација-30.11.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-30.11.2015.pdf

Јавна набавка  добара (oткуп), бр. 34-3-2015,16.11.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-07.12.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-17.11.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН.16.11.2015.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 34-2-2015, 09.11.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-07.12.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-09.11.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-09.11.2015.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 34-1-2015, 25.09.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-29.10.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-06.10.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурна-документација-25.09.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-25.09.2015.pdf

Јавна набавка добара (опрема), бр. 37-1-2015, 31.08.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-18.09.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора11.09.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-01.09.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-31.08.2015.pdf

Јавна набавка услуга осигурања, бр. 38-1-15, 31.03.2015.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-31.03.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-31.03.2015.pdf

Jавна набавка добара (откуп), бр. 39-15-2014, 23.12.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-23.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-23.12.2014.pdf

Јавна набавка добара (опрема), бр. 39-16-2014, 10.12.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Обавештење-о-закљученом-уговору-09.01.2015.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-10.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-10.12.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-14-2014, 24.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-13-2014, 24.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014-1.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-8-2014, 24.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014-2.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014-2.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014-2.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-9-2014, 17.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурсна-документацијас-17.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Обавештење-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Мишљење-УЈН-5.6.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-7-2014, 17.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/20141128153939.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурна-документација-17.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Обавештенје-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Мишљење-УЈН-23.12.2013.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-6-2014, 17.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-17.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-4-2014, 17.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-17.11.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-12-2014,12.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурна-документација-12.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-12.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-11-2014, 12.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору19.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-12.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-10-2014, 12.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-19.12.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-2.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-12.11.2014-1.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-3-2014, 12.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-3.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014-2.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-12.11.2014-1.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-5-2014, 06.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору15.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-06.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-2-2014, 06.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-15.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-одлука-о-додели-уговора-20.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.11.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-06.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-1-2014, 06.11.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-15.12.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2014-1.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-06.11.2014-1.pdf

Јавна набавка радова (адаптација), бр. 37-1-2014, 23.09.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Обавештење-о-закљученом-уговору-09.10.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Конкурсна-документација-3-23.09.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурсна-документација-2-23.09.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-1-23.09.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда-23.09.2014.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења, бр. 38-1-2014, 28.03.2014.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/6.-Обавештење-о-закљученом-уговору-28.05.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Појашњења-везана-за-конкурсну-документацију-17.04.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Појашњења-везана-за-конкурсну-документацију-11.04.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Измена-конкурсне-документације-10.04.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-28.03.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда-28.03.2014.pdf

Јавна набавка услуга штампе, бр. 27-2-2013, 21.11.2013.

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Обавештење-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-27.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Обавештење-о-измени-конкурне-документације27.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-21.11.2014.pdf

https://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда.21.11.2013.pdf