Јавне набавке

Jaвна набавка услуга обезбеђења бр.35-4-2016, 15.12.2016.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/01/4.-Obavestenje-o-zakljuc.-ugovoru-35.4.-12-30.12.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-35.4-1026.12..pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/2.-Konkursna-dokumentacija-obezbedjenje-35.4-6-15.12.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-35.4-515.12.pdf

Jaвна набавка услуга дигиталне штампе бр.35-3-2016, 08.12.2016

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-23.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-19.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/2.-Konkursna-dokumentacija-08.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-08.12.2016.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења, број 35-2-2016, 21.11.2016.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-23.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-13.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/2.-Konkursna-dokumentacija-29.11.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-29.11.2016.pdf

Јавна набавка услуге осигурања 35-1-2016, 15.04.2016.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/12.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-27.5.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/11.-Odluka-o-dodeli-ugovora-13.05.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/10.-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/9.-Dopuna-i-izmena-KD-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/8-.Dodatno-pitanje-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/7.-Dodatno-pitanje-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/6.-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/5.-Dopuna-i-izmena-KD-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/4.-Dodatno-pitanje-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/3.-Dodatno-pitanje-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/2.-Konkursna-dokumentacija-15.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-15.04.2016.pdf

Правилник о набавкама, 31.12.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/Правилник-о-набавкама-31.12.2015.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења бр. 38-3-2015, 21.12.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Oбавештење-о-закљученом-уговору-15.01.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-30.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-21.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-21.12.2015.pdf

Jавна набавка услуга обезбеђења бр. 38-2-2015, 30.11.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закњученом-уговору-15.01.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-30.12.2015-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурна-документација-30.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-30.11.2015.pdf

Јавна набавка  добара (oткуп) бр.34-3-2015,16.11.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-07.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-17.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН.16.11.2015.pdf

Јавна набавка  добара (откуп) бр.34-2-2015, 09.11.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-07.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-09.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-09.11.2015.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр. 34-1-2015, 25.09.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-29.10.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-06.10.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурна-документација-25.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-25.09.2015.pdf

Јавна набавка добара (опрема) бр.37-1-2015, 31.08.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-18.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора11.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-01.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-31.08.2015.pdf

Јавна набавка услуга осигурања бр.38-1-15, 31.03.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-31.03.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-31.03.2015.pdf

Jавна набавка добара (откуп) бр. 39-15-2014, 23.12.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-23.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-23.12.2014.pdf

Јавна набавка добара (опрема) бр. 39-16-2014, 10.12.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Обавештење-о-закљученом-уговору-09.01.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-10.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-10.12.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-14-2014, 24.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-13-2014, 24.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014-1.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-8-2014, 24.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014-2.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-9-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурсна-документацијас-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Обавештење-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Мишљење-УЈН-5.6.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-7-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/20141128153939.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурна-документација-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Обавештенје-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Мишљење-УЈН-23.12.2013.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-6-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-4-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-17.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-12-2014,12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурна-документација-12.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-12.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп) бр.39-11-2014, 12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-12.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-10-2014, 12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-19.12.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-12.11.2014-1.pdf

Јавна набавка  добара (откуп) бр.39-3-2014, 12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-3.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-12.11.2014-1.pdf

Јавна набавка добара (откуп) бр.39-5-2014, 06.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору15.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-06.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп) бр.39-2-2014, 06.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-15.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-одлука-о-додели-уговора-20.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-06.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп) бр.39-1-2014, 06.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-15.12.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-06.11.2014-1.pdf

Јавна набавка радова (адаптација)  бр.37-1-2014, 23.09.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Обавештење-о-закљученом-уговору-09.10.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Конкурсна-документација-3-23.09.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурсна-документација-2-23.09.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-1-23.09.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда-23.09.2014.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења бр.38-1-2014, 28.03.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/6.-Обавештење-о-закљученом-уговору-28.05.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Појашњења-везана-за-конкурсну-документацију-17.04.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Појашњења-везана-за-конкурсну-документацију-11.04.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Измена-конкурсне-документације-10.04.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-28.03.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда-28.03.2014.pdf

 

Јавна набавка услуга штампе бр. 27-2-2013, 21.11.2013.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Обавештење-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-27.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Обавештење-о-измени-конкурне-документације27.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-21.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда.21.11.2013.pdf