Јавне набавке

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења број 31/6/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.6-12.17-29.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Оdluka-o-dodeli-ugovora-br.31.6-10.17-27.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/2.-Konursna-dokumentacija-бр.-31.6-6.17-16.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-бр.31.6-5.17-16.12.2017.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења број 31/5/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.-Obavestenje-o-zakljuc.-ugovoru-31.5.-12.17-29.12.17.pdf

 http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.31.5-10.17.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/2.-Konkursna-dokumentacija-obezbedjenje-br.31.5-6-15.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.5-5.17-15.12.2017.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета) број 28/3/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-28.3-18.17-21.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.28.3-15.17-11.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-28.3-9.2017-01.12.17.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.28.3-7.2017-01.12.17.pdf

Јавна набавка услуга дигиталне штампе, број 31/4/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/04.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.4-13.17-11.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/03.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.31.4-11.17-05.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/02.-Konkursna-dokumentacija-31.4-6-24.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-31.4-5-24.11.2017.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета) број 28/2/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-28.2-26.17-13.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.28.-19.17.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-28.2-9.2017-21.11.17.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.28.2-7.2017-21.11.17.pdf

Јавна набавка добара  – јединствени информациони систем у музејима на територији Републике Србије, број 30/4/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/8.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.4-16.17-28.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/7.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.30.4-14.17.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/6.-Dopuna-i-izmena-kon.-dokumentacije-br.30.4-10.17-06.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/12/5.-Pojasnjenje-kon.dokumentacije-br.30.4-9.17-06.12.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/4.-Dopuna-i-izmena-kon.-dokumentacije-br.30.4.-8.17-23.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/3.-Pojašnjenje-kon.dok_.-br.30.4-7.17-22.17.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/02.Konkursna-dokumentacija-br.-30.4-6.17-14.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.4-5.17-14.11.2017.pdf

Јавна набавка добара – платформа и гусеничар за степениште за несметано кретање особа са инвалидитетом, број 30/3/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/04.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.3-12.17-23.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/03.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.30.3-10.17.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/02.-Konkursna-dokumentacija-br.30.3-6.17-10.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.3-5.17-10.11.2017.pdf

Јавна набавка добара – мултимедијалних пројектора , број  30/2/2017, 09.10.2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/04-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.2-12.17-08.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/03.-Оdluka-o-dodeli-ugovora-br.30.2-10.17-03.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/02.-Konkursna-dokumentacija-br.30.2-6.17-19.10.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/01.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.2-5.17-19.10.2017.pdf

Јавна набавка услуга – поставка изложбе у галерији ИМС-а број 31/3/2017, 12.10.2017. 

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.3-12.17-01.11.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.31.3-10.17.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/2.-Konkursna-dokumentacija-31.3-6.17-12.10.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.3-5.17-12.10.2017.pdf

Јавна набавка добара (откуп музејских предмета) број 28/1/2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-28.1-30.17-04.09.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.28.1-21.2017-22.08.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/08/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-28.1-9.2017-09.08.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/08/1.-Obavestenje-o-pokretanju-postupka-br.28.1-7.2017-09.08.2017-.pdf

Јавна набавка радова на изградњи топловода и топлотне подстанице, број 27-1-2017, 06.07.2017 год.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/10.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-27.1-24.17-20.09.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-br.27.1-22.1715.09.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/8.-Izmene-konkursne-dokumentacije-br.27.1-15.17-28.07.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/7..-Odgovor-na-primedbe-na-KD-br.27.1-14-28.07.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/6.Izmene-konkursne-dokumentacije-br.27.1-12.17-27.07.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/5.-Odgovor-na-primedbe-na-KD-br.27.1-11.17-27.07.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/4.-Izmene-konkursne-dokumentacije-br.27.1-9.17-24.07.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/3.-Odgovor-na-primedbe-na-KD-br.-27.1-8.17-11.07.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/2.-Konkursna-dokumentacija-br.-27.1-6.17-06.07.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-br.-27.1-5.17-06.07.2017.pdf

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, бр. 31-2-2017, 24.05.2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/5.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.2-13.17-02.06.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/4.-Odluka-o-dodeli-ugovora-31.2-11.17-02.06.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/3.-Pojasnjenje-KD-31.2-7.17-29.05.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/2.-Konursna-dokumentacija-za-JN-obezbedjenja-31.2-6.17-24.05.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.2-5.17-24.05.2017.pdf

Јавна набавка добара – рачунарска опрема, бр. 30-1-2017, 19.05.2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/5.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-30.1-13.17-20.06.2017-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/4.-Odluka-o-dodeli-ugovora-30.1-11.17-08.06.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/3.-Pojasnjenje-KD30.1-7.17-24.05.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/2.-Konkursna-dokumentacija-30.1-6.17-19.05.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-30.1-5.17-19.05.2017.pdf

Јавна набавка услуга осигурања, бр. 31-1-2017, 19.05.2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-31.1-14.17-05.06.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/3.-Оdluka-o-dodeli-ugovora-31.1-12.17-30.05.2017.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/2.-Konkursna-dokumentacija-osiguranje31.1-6-19.05..pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-31.1-5.17-19.05.2017.pdf

План јавних набавки за 2017. год., 31.03.2017.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/1.-Plan-JN-za-2017-broj-26-1.pdf

Jaвна набавка услуга обезбеђења бр. 35-4-2016, 15.12.2016.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2017/01/4.-Obavestenje-o-zakljuc.-ugovoru-35.4.-12-30.12.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-35.4-1026.12..pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/2.-Konkursna-dokumentacija-obezbedjenje-35.4-6-15.12.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-35.4-515.12.pdf

Jaвна набавка услуга дигиталне штампе бр. 35-3-2016, 08.12.2016.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/4.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-23.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-19.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/2.-Konkursna-dokumentacija-08.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-08.12.2016.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења, бр. 35-2-2016, 21.11.2016.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/4.Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-23.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/3.-Odluka-o-dodeli-ugovora-13.12.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/2.-Konkursna-dokumentacija-29.11.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-29.11.2016.pdf

Јавна набавка услуге осигурања, бр. 35-1-2016, 15.04.2016.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/12.-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-27.5.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/11.-Odluka-o-dodeli-ugovora-13.05.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/10.-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/9.-Dopuna-i-izmena-KD-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/8-.Dodatno-pitanje-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/7.-Dodatno-pitanje-22.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/6.-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/5.-Dopuna-i-izmena-KD-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/4.-Dodatno-pitanje-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/3.-Dodatno-pitanje-19.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/2.-Konkursna-dokumentacija-15.04.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/06/1.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-15.04.2016.pdf

Правилник о набавкама, 31.12.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/Правилник-о-набавкама-31.12.2015.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења бр. 38-3-2015, 21.12.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Oбавештење-о-закљученом-уговору-15.01.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-30.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-21.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-21.12.2015.pdf

Jавна набавка услуга обезбеђења, бр. 38-2-2015, 30.11.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закњученом-уговору-15.01.2016.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-30.12.2015-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурна-документација-30.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-30.11.2015.pdf

Јавна набавка  добара (oткуп), бр. 34-3-2015,16.11.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-07.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-17.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН.16.11.2015.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 34-2-2015, 09.11.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-07.12.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-09.11.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-09.11.2015.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 34-1-2015, 25.09.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-29.10.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-06.10.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурна-документација-25.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-25.09.2015.pdf

Јавна набавка добара (опрема), бр. 37-1-2015, 31.08.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-18.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора11.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-01.09.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-31.08.2015.pdf

Јавна набавка услуга осигурања, бр. 38-1-15, 31.03.2015.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-31.03.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-31.03.2015.pdf

Jавна набавка добара (откуп), бр. 39-15-2014, 23.12.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-23.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-23.12.2014.pdf

Јавна набавка добара (опрема), бр. 39-16-2014, 10.12.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Обавештење-о-закљученом-уговору-09.01.2015.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-10.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Позив-за-подношење-понуда-10.12.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-14-2014, 24.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-13-2014, 24.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014-1.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-8-2014, 24.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/3.-Одлука-о-додели-уговора-18.12.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/2.-Конкурсна-документација-24.11.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-24.11.2014-2.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-9-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурсна-документацијас-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Обавештење-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Мишљење-УЈН-5.6.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-7-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/20141128153939.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурна-документација-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Обавештенје-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Мишљење-УЈН-23.12.2013.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-6-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-17.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-4-2014, 17.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-одлука-о-додели-уговора-28.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-17.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-17.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-12-2014,12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурна-документација-12.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-12.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-11-2014, 12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-12.11.2014.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-10-2014, 12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештењењ-о-закљученом-уговору-19.12.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-12.11.2014-1.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-3-2014, 12.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-26.11.2014-3.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-12.11.2014-2.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-12.11.2014-1.pdf

Јавна набавка добара (откуп), бр. 39-5-2014, 06.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору15.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештењењ-о-покретању-ЈН-06.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-2-2014, 06.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-15.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-одлука-о-додели-уговора-20.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-06.11.2014.pdf

Јавна набавка  добара (откуп), бр. 39-1-2014, 06.11.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-закљученом-уговору-15.12.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Одлука-о-додели-уговора-20.11.2014-1.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-06.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Обавештење-о-покретању-ЈН-06.11.2014-1.pdf

Јавна набавка радова (адаптација), бр. 37-1-2014, 23.09.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Обавештење-о-закљученом-уговору-09.10.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Конкурсна-документација-3-23.09.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Конкурсна-документација-2-23.09.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-1-23.09.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда-23.09.2014.pdf

Јавна набавка услуга обезбеђења, бр. 38-1-2014, 28.03.2014.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/6.-Обавештење-о-закљученом-уговору-28.05.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Појашњења-везана-за-конкурсну-документацију-17.04.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Појашњења-везана-за-конкурсну-документацију-11.04.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Измена-конкурсне-документације-10.04.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-28.03.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда-28.03.2014.pdf

Јавна набавка услуга штампе, бр. 27-2-2013, 21.11.2013.

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/5.-Обавештење-о-закљученом-уговору-19.12.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/4.-Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-27.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/3.-Обавештење-о-измени-конкурне-документације27.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/2.-Конкурсна-документација-21.11.2014.pdf

http://imus.org.rs/wp-content/uploads/2016/05/1.-Позив-за-подношење-понуда.21.11.2013.pdf