РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА “АРХЕОЛОШКА ТОПОГРАФИЈА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ”

Историјски музеј Србије

Општина Бољевац

Историјски музеј Србије, у сарадњи са Културно-образовним центром Бољевац и Народним музејом у Зајечару, наставио je и ове године са реализацијом пројекта „Археолошка топографија општине Бољевац“.

Током месеца септембра археолози Историјског музеја Србије су обавили сондажна ископавања на локалитетима „Црквина“ у Кривом Виру (започета прошле године) и „Црвени камен“ у Лукову.

Овим истраживањима добијени су основни стратиграфски подаци и прикупљен археолошки материјал, помоћу којег се може тачније одредити време трајања живота на датим налазиштима у прошлости. На локалитету „Црвени камен“ потврђено је постојање старијег хоризонта, највероватније из бронзаног доба, и млађег – позно римског, коме припадају остаци мањег утврђеног комплекса.

Ископавањима на локалитету „Црквине“ у Кривом Виру откривени су слабо очувани трагови темеља сакралног објекта и њему одговарајућег културног слоја који се оквирно може датовати у распон од краја XIV до XVI века.