РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА “МИГРАЦИЈЕ И КУЛТУРНА БАШТИНА НА РЕЛАЦИЈИ ГРАД – СЕЛО: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПОПУЛАЦИЈА ЛОКАЛНИХ СЕОСКИХ СРЕДИНА”

Историјски музеј Србије

Село Врмџа

Пројекат под називом „Миграције и културна баштина на релацији град-село: ревитализација и популација локалних сеоских средина“, који уз подршку Министарства културе и информисања спроводи Историјски музеј Србије, започет је јуна 2019. године у селу Врмџа са циљем да се изврши детаљна анализа и процена предмета из области сеоске културне баштине који чине збирку Завичајног музеја Врмџа.

Стручни тим Историјског музеја Србије, који су чинили етнолози, документалисти, конзерватори и техничка подршка, боравио је на терену и том приликом извршио попис и процену предмета, детаљно анализирао њихово стање и сачинио низ препорука које се тичу даљег третмана предмета и саме зграде музеја у којој су смештени.

Завичајни музеј Врмџа поседује 423 предмета који углавном припадају области свакодневног сеоског живота различите старости - од средине 19 века до савременог периода, сачињених од различитих материјала, понајвише дрвета, текстила, керамике и метала.

По препоруци стручног тима Историјског музеја Србије, у наредном периоду биће извршено реновирање зграде Завичајног музеја, која је и сама културно-истријски артефакт, с обзиром на то да је подигнута 1839. године као зграда сеоске школе, са циљем да се доведе у стање адекватно за чување и излагање културног добра, што уједно чини кључни услов за наставак пројекта у наредној години и његово проширење на друге области културне баштине.