ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ И МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ

Протоколом о пословно-техничкој сарадњи између Историјског музеја Србије и Музеја Војводине почиње примена информационог система Имус у свим музејима на територији Републике кроз коју се испуњавају основна законска начела – заштита, видљивост и доступност информација о културном наслеђу. На овај начин, задовољавају се стратешки циљеви дигитализације у установама заштите покретног културног наслеђа.

Стратегија развоја културног наслеђа Републике Србије од 2017. до 2027. године препознаје дигитализацију као битан фактор у заштити културног наслеђа. С обзиром на то да се информационо-комуникационе технологије и њихова примена константно развијају и мењају, неопходно је пратити развој технологије на овом пољу и у установама културе. Музеји комплексног типа – Историјски музеј Србије и Музеј Војводине издвајају се као примери добре праксе у области дигитализације културног наслеђа у нашој земљи. Препорука за музеје била је коришћење информационих система и софтвера који би омогућавали основни рад на пословима дигитализације, обуку и подршку у раду са дигитализованом грађом, као и различите облике видљивости и доступности културног наслеђа. Имус је Информациони систем на чијем развоју оба музеја раде већ читаву деценију. Намењен је каталогизирању, односно трезорирању података о музејским предметима – културним добрима који се налазе у музејским фондовима, као и документовању делатности музеја као установа културе (стручни архив). Предности овог система и резултати који су постигнути његовом применом на територији АП Војводине и Републике Србије препознати су и препоручени од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Министарства културе и информисања Републике Србије.