ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ АРПАДА ХОРЊАКА „СУСРЕТИ И СУКОБИ – ОГЛЕДИ О СРПСКО-МАЂАРСКИМ ОДНОСИМА”

Трг Николе Пашића 11

Историјски музеј Србије и Издавачка кућа Клио у среду 6. децембра у 18 часова у Галерији на Тргу Николе Пашића представљају књигу Арпада Хорњака „Сусрети и сукоби – Огледи о српско-мађарским односима”, коју је објавила издавачка кућа Клио.

О књизи ће говорити др Арпад Хорњак аутор књиге, историчар и професор на Универзитету у Печују, др Смиља Марјановић Душанић историчарка, уредница едиције Полис и професорка на Универзитету у Београду, др Зоран Јањетовић историчар Института за новију историју Србије, др Драган Бакић историчар Балканолошког института САНУ и Вељко Станић историчар Балканолошког института САНУ.

Текстови заступљени у овој књизи настали су у тематским оквирима Балкана, и српског народа унутар тога, а по још ужој тематици у кругу мађарско-југословенских односа. Иако су студије, изузев две, објављене у мађарским и страним часописима, можда није сувишно да се оне, овако сакупљене, и тематски објаве.
Текстови се могу сврстати у четири добро разграничена тематска оквира.
У једну групу спадају радови који се баве мађарско-српско/југословенским међудржавним односима, као и питањима граница између прве и друге Југославије и Мађарске.
Другу групу радова чине они текстови који се баве питањем како Мађаре и Мађарску виде јужно од Дунава и Драве.
У трећу групу сврстане су студије које се односе на српску/југословенску спољну политику, са идејама федерације на Балкану, док су у последњу групу сврстани радови који обрађују питања мањина, пре свега историје и положаја Мађара у Југославији.
Књигу је са мађарског превео Ференц Немет.

Арпад Хорњак (1971) дипломирао је на Универзитету у Печују 1996. године, а одбраном тезе Мађарско-југословенски дипломатски односи 1918–1927. стекао је звање доктора наука 2002. У фокусу његовог истраживања су мађарско-српски / југословенски односи, историја Балкана у 19. и 20. веку и мађарска спољна политика у 20. веку.
Током ових истраживања провео је више месеци у британским, америчким, српским и хрватским архивима. Доцент је на Филозофском факултету у Печују и виши научни сарадник Историјског института Мађарске академије наука у Будимпешти.
Од 2011. секретар је мађарског дела Мађарско-српске међуакадемијске комисије историчара за истраживања жртава у Војводини 1941–1948. и за развијање пријатељских односа и сарадње. Ова књига је делимично плод његовог рада у међуакадемијској комисији.