СТАЛНА ПОСТАВКА У КОНАКУ КНЕЗА МИЛОША

Конак кнеза Милоша у Топчидеру

Аутори: Небојша Дамњановић, ма Драгана Спасојевић, мр Катарина Митровић и Владимир Мереник. Дизајн: Борјана Шуваковић, Изабела Мартинов Томовић. Графички дизајн: Растко Шурдић

Конак кнеза Милоша у Топчидеру

У Конаку кнеза Милоша у Топчидеру посетиоци могу да виде сталну поставку Историјског музеја Србије под називом „Милош Обреновић – династија, историја, мит“, посвећену творцу модерне српске државе кнезу Милошу, његовим заслугама за ослобођење од османске власти, као и значају који су његови наследници из династије Обреновић имали у српској историји 19. века.
Поставка обухвата оријенталну собу за разговор и одмор, тзв. диванхану, реконструкцију првобитног ентеријера собе „Оца отаџбине“ кнеза Милоша Обреновића у којој је изложена његова посмртна маска и просторије у којима су кроз велики број ликовних дела, литографија, документарног материјала и личних предмета приказани родоначелник династије Обреновић, његова породица, наследници и живот на српском двору.

Део сталне поставке „Милош Обреновић – династија, историја, мит“

Део сталне поставке „Милош Обреновић – династија, историја, мит“

У оквиру сталне поставке постављене су и амбијентално-излагачке целине које прате развој српског деветнеастовековног друштва кроз аспекте приватног и свакодневног, грађанског и сеоског живота. Политичка борба за независност државе и њено друштвено, политичко и економско уређење омогућили су убрзани процес модернизације и оних аспеката друштвеног живота који се испољавају кроз развој стилова облачења, уређења дома, употребу приватног и јавног простора и стицање нових друштвених навика.

Део сталне поставке „Живот у Србији у 19. веку“

Део сталне поставке „Живот у Србији у 19. веку“