И ПРЕ И ПОСЛЕ И САДА

Историјски музеј Србије, Трг Николе Пашића 11

Aутор: Чедомир Васић. Координатор: виша кустоскиња мр Катарина Митровић. Дизајн: кустос Изабела Мартинов Томовић

Изложба „И пре и после и сада” је плод вишегодишње сарадње сликара и вишемедијског уметника Чедомира Васића са Историјским музејем Србије.
Заинтересован у свом раду за историју и историју уметности, Васић изложеним остварењима у амбијенту ове музејске установе покреће дијалог са публиком и отвара простор за једно друкчије сагледавање токова наше и опште историје.

Наслов ове изложбе, инспирисан Борхесовим стиховима из песме Загонетке (Los Enigmas), указује на слојевиту и комплексну структуру и концептуалне садржаје изложбе Чедомира Васића. Као и сваки поглед у прошлост, и овај је својеврсно опирање забораву, нестајању, смрти, о којима пише Борхес. Али, док он говори о испијању кристално чистог заборава („ни пре ни после ни када”), Васић сумира своја дугогодишња истраживања трагајући управо за временом, континуитетом, сећањем и самим животом. Замишљајући ову изложбу као једно могуће читање личне и професионалне историје, Васић, парафразирајући историзацију, музеализацију и комодификацију, преиспитује и властити уметнички статус и идентитет.
Сучељавајући лично и професионално, приватно и јавно лице, приказује део своје уметничке активности посвећене покретним сликама од седамдесетих година 20. века до данас.

Изложбом „И пре и после и сада” Васић се отворено поиграва са механизмима институционалног јавног сећања, доводећи у везу своју личну и уметничку историју и њену могућу интерпретацију са појмом, симболиком и културолошким значењем музеја.
Као логичан след излагачких политика и уметничке праксе које је развио, проистекла је и идеја да се оваква изложба реализује у Историјском музеју Србије, институцији са којом је уметник развио интензивне професионалне везе.
Иако установа која примарно делује изван поља савремене уметности, историјски, симболички и институционални контексти Историјског музеја Србије имају важну улогу за рецепцију и интерпретативне могућности уметничког деловања Чедомира Васића.
Вишезначна и сложена веза између уметности и историје, слике и сећања које је Васић истраживао, у почетку више афективно, а у каснијим радовима усмерено и контекстуално, представља концептуалну окосницу овог, једног од многих могућих „погледа у назад”.

Поред аутора Чедомира Васића у припреми изложбе учествовале су координаторка изложбе виша кустоскиња мр Катарина Митровић и кустоскиња Изабела Мартинов Томовић, која је осмислила дизајн поставке.

Изложба је отворена до 10. маја 2016. године.