Фонд Јована Илкића

Фонд Јована Илкића, једног од најталентованијих и најплоднијих стваралаца српске архитектуре краја 19. и почетка 20. века, формиран је у периоду од 1985. до 1997. године од предмета који су поклоњени и откупљени од наследница породице Илкић. Допуњен је 2011. године и садржи 1357 предмета који су припадали Јовану Илкићу и његовој породици, супрузи Паули, ћеркама Јелисавети, Ангелини и Јованки, и синовима Павлу и Ђури. Сведоче о времену у ком су живели, о положају који су имали у друштву, о њиховом богатом приватном и јавном животу и учешћу у значајним догађајима свога времена.

Албум за фотографије породице Илкић

Разноликост предмета чине овај фонд веома значајним: лични предмети (кутија за бомбоне, термофор, путна торба, наочаре са диоптријом); архивска грађа (пореске карте, изводи из матичне књиге рођених и умрлих, сведочанства, дипломе, повеље, визит карте, дописнице, разгледнице, путне исправе, чланске карте, црквени џепни календари, укази); фотографије (појединачне и породичне, фотографије пријатеља и три албума) и књиге са посветом. Предмети се односе на готово све сегменте живота и рада Илкићевих који се скоро потпуно могу реконструисати. Богата породична и приватна преписка указује на изузетну блискост, приврженост и топлину у породици.

Албум за фотографије породице Илкић