ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ПЕЧАТЊАЦИ И ПЕЧАТИ ИЗ ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ”

Конак кнеза Милоша у Топчидеру

У петак, 10. марта 2017. у Конаку кнеза Милоша у Топчидеру, депадансу Историјског музеја Србије, отворена je изложба „Печатњаци и печати из збирке Историјског музеја Србије”. Након уводних речи директора Историјског музеја Србије др Душице Бојић и аутора изложбе музејског саветника Владимира Мереника, изложбу jе свечано отвориo управник Одељења за историју уметности на Филозофском факултету у Београду проф. др Ненад Макуљевић.

Изложба се реализује уз подршку и покровитељство Министарства културе и информисања Републике Србије.

Изложба „Печатњаци и печати из збирке Историјског музеја Србије” је плод вишегодишњег истраживачког рада аутора и настоји да што потпуније приближи јавности најрепрезентативније примерке Збирке печата у Историјском музеју Србије, важне за изучавање различитих сегмената историје Срба и других народа који су живели и живе на Балкану. Печати и печатњаци су својеврсни документи времена и друштва у коме су настали и представљају важан сегмент политичке и културне историје једног народа.
Поставка је важна и јер се по први пут материјали из Збирке печата самостално презентују јавности, будући да су у претходном периоду искључиво били излагани у оквиру комплексних тематских историјских изложби или сталних поставки Историјског музеја Србије. Презентовани материјал сведочи о историјским процесима, али и о уређењу земље и развоју државне управе, судства и других институција на овим просторима.

Посетиоци ће бити у прилици да виде бројне оригиналне примерке и копије међу којима се својим историјским и естетским значајем издвајају златни печатњак кнеза Стројимира из друге половине IX века, званични печатњак вожда Карађорђа као команданта Србије, грбовни печатњак војводе Луке Лазаревића, печатњак патријарха Јосифа Рајачића, печатњак племићке породице Радосављевић и печатњак краља Милана Обреновића.
Поред њих изложба обухвата и личне печатњаке, који до сада нису излагани, као и печатњаке бројних институција, које су осниване у различитим историјским периодима попут печатњака Српске народне скупштине из друге половине XIX века, Лицеја у Крагујевцу основаног 1838 године, Попечитељства просвешченија тадашњег Министарства просвете Кнежевине Србије и многе друге.

Такође, на отварању изложбе je промовисан и каталог „Печатњаци и печати у Историјском музеју Србије“, који пружa релевантне информације научној, стручној и културној јавности о најзначајнијем делу Збирке печата.

Дизајн поставке је осмислила кустоскиња Изабела Мартинов Томовић.

Изложба је отворена до маја 2017. године.